0%

Het kleuren profiel kan gebruikt worden om

Correct! Wrong!

Dit kleuren schema past enkel de kleuren van het dashboard aan.

Een reacteur kan

Correct! Wrong!

Een redacteur kan alle berichten op de site beheren en publiceren.

Het e-mail adres wordt gebruikt

Correct! Wrong!

Dit e-mail adres gebruikt WordPress voor administratieve zaken.

De tijdzone moet ingesteld staan op

Correct! Wrong!

Stel deze in op Amsterdam, de zomer of wintertijd zal dan automatisch worden ingesteld.

Permalinks zijn

Correct! Wrong!

Permalinks zijn de interne links naar de pagina's op je site. Stel deze goed in!

WordPress cursus Les 2
Ik moet zeggen:
Dit is heel slecht!
Ik moet zeggen
Dit is niet goed.
Ik moet zeggen:
Onvoldoende!
Ik moet zeggen:
Krap een voldoende, dat moet toch beter kunnen
Ik moet zeggen:
Voldoende
Ik moet zeggen
Prima gedaan!

Share your Results: